MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Egholmskolen - en skole for ALLE!

På vores skole har alle ret og pligt til at indgå i fællesskabet - og alle har ret til i fællesskabet at nå toppen af deres personlige, faglige og sociale potentialer.

På vores skole passer vi på hinanden:

Eleverne                                                                                    
• vi siger ”hej” og ”farvel” til hinanden
• vi hjælper hinanden både i timerne og i frikvartererne
• vi griner ikke af hinanden, og vi slår ikke
• vi taler pænt til hinanden - også digitalt
• vi leger sammen - ingen skal være alene
• vi har legepatrulje og elevmægling.

Personalet
• vi tager ansvar for alle børns og kollegers trivsel
• vi er nærværende og engagerede - og vi er der for hinanden
• vi taler pænt til og om hinanden
• vi arbejder med trivslen i klassen, og vi har omsorgsbænk og elevmægling
• vi hilser på børn, kolleger og forældre.

Forældrene
• vi bakker op om alle slags arrangementer (forældremøder, arbejdet med trivsel, legegrupper, socialt samvær – herunder fødselsdage)
• vi respekterer, at vi forældre har forskellige ressourcer og forskelligt overskud i hverdagen
• vi griber ind i situationer, hvis det er nødvendigt
• vi har medansvar for, at alle børn trives
• vi har medansvar for, at vi har en mobbefri skole.

 

På vores skole har vi pligter og medindflydelse - vi gør os umage:

Eleverne
• vi møder til tiden, og vi har vores ting med
• vi laver vores lektier, og vi er forberedte til timerne
• vi passer på skolens ting, og vi rydder op efter os selv – også på toiletterne
• vi respekterer de voksne og hinanden
• vi er med til at bestemme, hvad vi undervises i
• vi har klassemøder og elevråd.

Personalet
• vi har et fælles ansvar – fra majbarn til prøveklar
• vi er opmærksomme på, at vi er rollemodeller
• vi har ansvar for, at det er rart at være på skolen og i klasselokalerne
• vi kan gennemføre vores gode ideer
• vi gør os umage for, at alle udfordres fagligt og trives socialt.

Forældrene
• vi sender vores børn i skole til tiden, forberedte og udhvilede
• vi anerkender forskelligheder, og vi respekterer hinanden
• vi taler positivt med vores børn om skolen og om medarbejderne – og de andre elever og forældre
• vi holder os orienteret og reagerer, hvor det er ønsket
• Vi har tillid til og kommunikerer respektfuldt til personalet.


På vores skole lærer alle at lære:

Eleverne                                        
• det er sejt at lære – og det er ok at lave fejl!
• vi lærer også uden for klasselokalet
• vi lærer også, når vi bevæger os
• vi fjoller ikke i timerne.

Personalet
• vi gør det tydeligt for eleverne, hvad de skal lære, og hvorfor de skal lære det
• vi skaber trivsel og trygge læringsmiljøer gennem gode relationer
• vi varierer og differentierer hverdagen i både skole og SFO
• vi inddrager eleverne i planlægningen og gennemførslen af læringsaktiviteterne
• vi tilrettelægger og evaluerer undervisningen sammen og hver for sig.

Forældrene
• vi anerkender, at alle børn har forskellige forudsætninger og potentialer
• vi støtter op om vores børns læring
• vi bakker op om skolens arbejde
• vi deltager aktivt som en del af skolen med vores viden og erhverv.