Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO'en på Egholmskolen

VELKOMMEN TIL EGHOLMSKOLENS SFO

 

På Egholmskolen tilbyder vi SFO for 0. – 4. klasse.

 

Egholmskolens SFO

Egholmvej 19

2665 Vallensbæk Strand

Telefon: 43 73 29 61

efo@vallensbaek.dk

 

Afdelingsleder: Mads Holm Hessellund

Telefon: 47 97 45 38

e-mail: mhe02@vallensbaek.dk

 

Åbningstider: Skoledage kl. 6.30-8.00 og igen fra skoletids ophør til kl. 17.00, undtaget fredag, hvor vi lukker kl. 16.00.

Skolefridage/ferier: kl. 6.30-17.00/16.00

I SFO'en har vi børn fra Egholmskolen og fra de omkringliggende private skoler.

Egholmskolens SFO består af 2 afdelinger; Miniafdelingen og Klubben.

Miniafdelingen (0.-2. årgang) har fast base i Heksekedlen og de omkringliggende lokaler. Vi har indrettet os med forskellige værksteder og andre aktiviteter, hvor børnene frit kan vælge, hvad de vil deltage i.

SFO klubben (3.-4. årgang) har base i stueetagen i nabolokalerne til pigeidræt, desuden har vi indrettet et gamerlokale på 1. sal og bruger skolens billedkunstlokale til kreative udfoldelser.

Som det fremgår af husets titel, er vi en skolefritidsordning, hvilket betyder, at det er vores opgave at tage vare på børnenes fritid. Vi er bevidste om, at vi er en del af skolen og i tæt samarbejde med undervisningsdelen skabes der sammenhæng i børnenes hverdag. Derfor er der pædagoger med i undervisningen fra 0-4 klasse, både i den understøttende undervisning, i arbejdet med klassernes sociale trivsel, og i frikvartererne. Klassens pædagog deltager i skole/ hjem samarbejdet og er jeres kontaktpædagog til SFOen.

Fælles for aktiviteterne er, at de skaber grobund for trivsel, læring og udvikling - og at de udfordrer børnenes kreativitet og nysgerrighed. Samarbejdet med skolens undervisningsdel giver børnene mulighed for at bruge det de har lært i undervisningen i SFO'en, men også omvendt, at tage den læring der sker i SFO'en med ind i undervisningsdelen.

Børn der mødes i SFO'en skaber og udvikler deres egen børnekultur. Arbejdet med børnekulturen i SFO'en tager sit udgangspunkt i hvilke børneinteresser, der rører sig i tiden. Det betyder, at udover de planlagte aktiviteter, er der i vores hverdag også plads til spontanitet.

Den første tid i SFO i overgangen fra børnehave til skole ligger i perioden maj-juni. Det kan man læse mere om I det vedlagte dokument. 

 

Skal dit barn gå i SFO på Egholmskolen, skal du tilmelde det ved at klikke her

 

Dokumenter

SFO - folder 2023

Shape Created with Sketch.